Araç Değer Kaybı Tazminatı Nedir?

Kazalarda hasar gören araçların, kaza öncesi ikinci el piyasa değeri ile onarımı yapıldıktan sonra gerçekleşen değeri arasındaki fark, değer kaybı olarak tanımlanır. Diğer bir ifadeyle aracınızda meydana gelen hasar onarılsa dahi bilindiği üzere kaza sonrasında araçta oluşan maddi hasar nedeniyle araç ikinci el piyasasında eskiye nazaran daha az rağbet görmektedir. Rağbetin azalmasıyla ortaya çıkan zararın tespitinde ise aracın kilometresi, markası, modeli, üretim yılı, piyasa değeri, hasar geçmişi ve hasarın niteliği gibi kriterler önem arz etmektedir. Ülkemiz sigorta sektöründe yeni dönemde sıkça gündeme gelmekte olan değer kaybı tazminatları, yetkisini Sigortacılık Kanunu ve Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinden alan Sigorta Eksperi vasıtası ile hesaplanmaktadır.

 

01.06.2015 tarihi öncesinde yayınlanmış resmi bir hesaplama formülü bulunmadığından bu tarihten önce meydana gelen zararların hesabında çeşitli formüller kullanılarak tespitler yapılmaktaydı. Ancak yapılan bu hesaplamalarda tam anlamıyla birliktelik bulunmamaktaydı. 01.06.2015 tarihinden itibaren meydana gelen kazalardan kaynaklı değer kaybı tazminatı hesabında ise Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan ‘‘Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’’ ve eklerinde belirlenen formül ve yöntemler uygulanmaktadır.

İzlenmesi Gereken Hukuki Prosedür Nedir?

Söz konusu tazminat talebi için farklı yol ve yöntemler bulunmaktadır. Şöyle ki; hak sahibi, araçta meydana gelen değer kaybı tazminatı talebini diğer aracın malikine veya şoförüne yöneltebileceği gibi aracın sigorta firmasına karşı da yöneltebilir. Genel bir ifadeyle söz konusu tazminat talebi yasadan kaynaklı müşterek/müteselsil sorumluluk gereği kişi ve kurumların tamamına karşı aynı anda yönlendirilebilmektedir.

Uygulamada değer kaybı tazminatı genellikle sigorta şirketinden talep edilmekte ve uyuşmazlığın çözümü noktasında normal dava prosedürüne göre daha pratik ve hızlı bir yöntem olan Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurular yapılmaktadır. Dava ve tahkim yoluna gidilebilmesi için öncesinde yasal zorunluluk gereği sigorta şirketine birtakım zorunlu evrakların sunulması suretiyle başvuru yapılması gerekmekte ve başvurudan itibaren 15 gün içerisinde talebin kısmen veya tamamen giderilmemiş olması gerekmektedir. Sigorta kuruluşu tarafından talebi kısmen veya tamamen giderilmemiş olması halinde ise yasal süreç(tahkim yolu) 4 ay kadar sürmektedir.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Alabilmek İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

  • Değer kaybı tazminatı kaza tarihinden (hasarın veya hasardan sorumlu olanın öğrenildiği tarihten) itibaren iki yıl içerisinde talep edilmelidir.
  • Aracın kaporta aksamından hasar almış olması ve daha önce aynı yerden hasar almamış olması gerekmektedir. Yargıtay kararlarına göre boya işlemine gerek duymadan değiştirilebilen veya basit bir onarımla düzeltilebilecek far, silecek, jant, cam, teyp, lastik, hava yastığı gibi parçalara değer kaybı uygulanmamaktadır. Ki bunlar sigorta teminatının da dışında tutulmuştur. Ayrıca çekme ve/veya hurda belgeli araçlara  ilişkin meydana gelen hasarlar da teminat kapsamı dışındadır.
  • Kazanın hak sahibine ait aracın tam kusurlu eylemiyle meydana gelmemiş olması gerekmektedir.
  • Aracın kilometresinin 165.000 üzerinde olmaması gerekmektedir.
  • Kazaya karışan diğer aracın ZMMS yaptırdığı sigorta şirketine başvurulmuş ve başvuru sonucunda sigorta şirketince 15 gün içerisinde talebin kısmen veya tamamen karşılanmamış olması gerekmektedir.

Sigorta Şirketine Başvuru Yapılırken Sunulması Gereken Zorunlu Belgeler Nelerdir?

  • Trafik kazası tespit tutanağı
  • Hak sahibi tüzel kişiler için imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri
  • Hak sahibi gerçek kişiler için T.C kimlik numarası
  • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri

Hak Kaybına Uğramamak İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Sigorta Genel Şartları ekinde sayılan zorunlu belgeler, sayılanlardan ibaret olmakla birlikte; zararın net ve tereddütsüz bir şekilde ortaya konması ve zararın tahsil edilebilmesi için alanında uzman Sigorta Eksperleri tarafından hazırlanacak olan raporun da başvuru esnasında sigorta şirketine sunulmasında büyük fayda vardır. Çünkü Sigorta Eksperleri tarafından hazırlanan raporda kazanın nasıl meydana geldiği, kusur durumları, olaya ilişkin fotoğraflar vs tüm bilgi ve belgeler bulunmakla birlikte en önemlisi ödenmesi gereken değer kaybı tazminat miktarı net olarak yazmaktadır. Özellikle hak sahibi vatandaşların avukatsız olarak doğrudan yaptıkları başvurularda; sigorta şirketleri tarafından bir miktar ödeme yapıldığında hak sahiplerinin ödenen miktarın yeterliliği noktasında net bir bilgisi olmamaktadır. Ayrıca birçok başvuru birtakım bilgi ve evrakların eksik sunulmasından dolayı sigorta şirketi tarafından dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu hak kayıpların önüne geçilmesi için uzman bir Sigorta Eksperinden rapor alınması ve sürecin yine uzman bir avukatla takip edilmesinde büyük fayda bulunmaktadır.