DUYURULAR

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU

Bireysel Başvuru; temel hak ve özgürlükleri; kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin, diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları ikincil nitelikte bir hak arama yolu olarak tanımlanmaktadır.

Kişiler, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki birinin ihlal edilmesi halinde, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilirlecektir. Ayrıntılı bilgilere: www.anayasa.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Türk Ceza Kanunu
Avukatlık Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanunu
İcra İflas Kanunu
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
İş Kanunu
Türk Borçlar Kanunu
Türk Ticaret Kanunu,
Türk Medeni Kanunu
Karayolları Trafik Kanunu
Türk Vatandaşlığı Kanunu