Faaliyet Alanları

AİLE HUKUKU

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları;

Boşanma davalarında nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi

Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi;

Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davalar

Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne tescili;

Vesayet, kayyım ve yasal danışmanlıklar

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi