• İşveren Şirket Danışmanlığı: İşveren- işçi uyuşmazlıklarında arabuluculuk görüşmeleri, dava takibi ve hukuki danışmanlık
  • İşçinin İşçilik Alacağı Kalemleri;

Kıdem Tazminatı: Bir yılın üzerinde çalışması olan işçinin işine işveren tarafından haksız bir şekilde son verilmesi veya işçinin haklı nedenlerle işten ayrılması halinde toplam çalışma süresi üzerinden topluca ödenir.

İhbar Tazminatı : İş yasasından kaynaklı sürelerin(ihbar önelleri) bitiminden önce işverene haber verilmeksizin ve herhangi bir haklı neden olmaksızın işçinin işten ayrılması veya tam tersi işveren tarafından bu süreler beklenmeksizin işçinin iş ilişkisinin sonlandırılması halinde ödemesi gereken bir tazminattır.

Ücret : Ücret hizmet sözleşmesinin bir koşulu olup, iş karşılığı kararlaştırılan veya yasalarda belirlenen bir paradır. İşçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.

Fazla Mesai: Fazla çalışma (fazla mesai), iş kanununun belirlediği çerçevede ve şartlarda haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 4857 sayılı İş Kanunu md.63'e göre; işçinin çalışma süresi haftada en çok kırk beş saat olarak tespit edilmiştir.

Yıllık Ücretli İzin Hakkı: Yıllık ücretli izin hakkı; kıdemi 1 ila 5 yıl olan işçiye (5 yıl dahil) 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olan işçiye 20 gün, 15 yıl ve daha fazla olan işçiye de 26 gün olarak uygulanıyor.

Ulusal Bayram Genel Tatil: Bir yıl içerisinde 15,5 gün resmi tatil günü bulunmaktadır. 4857 sayılı İş yasasına göre Çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.(Bir gün)

         2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.(Bir gün)

         3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.( Bir gün)

4-) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı( ( Bir Buçuk gün)

  B) Dini bayramlar şunlardır:

         1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

         2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.( Birer gün)

İşçilerin başlıca alacak kalemleri sayılanlardan ibaret olup; yine durum ve şartlara göre kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, eşit davranmama tazminatı, asgari geçim indirimi, prim, ikramiye, çocuk yardımı gibi alacak hakları da bulunmaktadır.

  • Hizmet Tespit Davası:Bu davalar işçinin sigorta bildirimi yapılmadan ve prim yatırılmadan kayıt dışı çalıştırılması halinde açabilecekleri davalardır.
  • İşe İade Davaları:İş yasasına tabi olarak çalışmakta olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın sonlandırılması halinde açılabilir. Bu davanın açılabilmesi için ;

          İş Sözleşmesinin Belirsiz süreli olması

         İşçinin en az 6 aylık kıdeminin olması

        İşyerinde 30 veya daha fazla çalışanın olması

        İşveren vekili statüsünde olmamak