TAZMİNAT HUKUKU (MADDİ VE MANEVİ )

 • Demir Hukuk Bürosu, haksız fiil karşısında mağduriyetin giderilmesi amacıyla yaşanılan mağduriyetin giderilmesi adına açılacak farklı tazminat davalarında hizmet vermektedir.
 • Bu hususta başlıca dava çeşitleri şöyledir;

Trafik Kazası, İş Kazası, Hekim Hatasından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Ölüm Halinde Talep Edilebilecek Tazminat Çeşitleri

 • Destekten Yoksun Kalma (Ölüm ) Tazminatı: Üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere belirlenecek tazminattır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişinin yaşı, mesleği, evli ve/veya çocuk sahibi olup olmadığı gibi kriterler esas alınır.
 • Cenaze Ve Defin Giderleri:Ölenin cenaze giderleri ve sonrasındaki matem, yas dönemindeki yapılacak harcamalar için hesaba katılan tazminat kalemidir.2018 yılı için 5.000,00 TL

 

 • Manevi Tazminat: Trafik kazası sebebiyle ölenin yakınlarına duyulan acı elem ve ızdırap sebebiyle ödenmesi gereken tazminattır. ( İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasında Klozun Olması Halinde)
 • Açıklananlar dışında duruma göre birtakım tazminat ve alacaklar da sorumlulardan talep edilebilmektedir.

Yaralanma Halinde Talep Edilebilecek Tazminat Çeşitleri

 • Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar: Kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı zararlar( Sürekli iş göremezlik tazminatı) için ödenmesi gereken tazminattır.
 • Bakıcı Giderleri:  Kaza nedeniyle mağdurun tedavisinin tamamlanması sonrasında yetkili bir hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan bakıcı giderleri de sürekli sakatlık teminatı kapsamında sigorta şirketinden talep edilebilen tazminat kalemleri arasındadır.
 • Manevi tazminat: Trafik kazası sebebiyle yaralanan kişinin duymuş olduğu acı elem ve ızdırap sebebiyle ödenmesi gereken tazminattır. ( İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasında Klozun Olması Halinde)
 • Açıklananlar dışında duruma göre birtakım tazminat ve alacaklar da sorumlulardan talep edilebilmektedir.

Maddi Hasarlı Kazalarda Araç Değer Kaybı Tazminatı

 • Bilindiği üzere trafik kazası sonrasında araçta oluşan maddi hasar nedeniyle araç ikinci el piyasasında eskiye nazaran daha az rağbet görmektedir.Rağbetin azalmasıyla rtaya çıkan zararın tespitinde ise aracın kilometresi, markası, modeli, üretim yılı, piyasa değeri, hasar geçmişi ve hasarın niteliği gibi kriterler önem arz etmektedir. Yargıtay kararına göre boya işlemine gerek duymadan değiştirilebilen far, silecek, jant ve cam benzeri parçalara değer kaybı uygulanmamaktadır. 
 • Bahse konu araç değer kaybı tazminatı alabilmek için aranan şartlar;
 1. Davanın kaza tarihinden itibaren iki yıl içerisinde açılması gerekmektedir.
 2. Aracın kaporta aksamından hasar almış olması gerekmektedir.
 3. Hak sahibinin tamamen kusurlu olmaması gerekmektedir.
 4. Aracın kilometresinin 165.000 üzerinde olmaması gerekmektedir.